Ahoy sexy!

Ask me anything   About   

I always have something to say. Then life happens.

Twitter || Instagram || Photography


junsabayton:

Wala sa internet ang kasagutan ng lahat. Pagkatapos ng trabaho lumabas ka, magbasa ng libro, pumunta sa mga event na magiging masya ka sa art,culture na event na nababasa mo sa diaryo. Uminom ka at makipag kwentuhan sa mga kaibigan etc. Para naman tumaas ang taste mo sa buhay at hindi makakatulong sa kalungkutan mo ang harap ng monitor. Masarap lumabas masarap sa labas kahit mag isa. Magandang Gabi mga Bata.

Amen.

junsabayton:

Wala sa internet ang kasagutan ng lahat. Pagkatapos ng trabaho lumabas ka, magbasa ng libro, pumunta sa mga event na magiging masya ka sa art,culture na event na nababasa mo sa diaryo. Uminom ka at makipag kwentuhan sa mga kaibigan etc. Para naman tumaas ang taste mo sa buhay at hindi makakatulong sa kalungkutan mo ang harap ng monitor. Masarap lumabas masarap sa labas kahit mag isa. Magandang Gabi mga Bata.

Amen.

(via rarivera)

— 5 days ago with 69 notes
moviesinframes:

The Brass Teapot, 2012 (dir. Ramaa Mosley)

By emptyfolder

moviesinframes:

The Brass Teapot, 2012 (dir. Ramaa Mosley)

By emptyfolder

— 1 month ago with 130 notes
slaughterhouse90210:

“My God, he couldn’t help thinking, how terrible it is to be that age, to have emotions so near the surface that the slightest turbulence causes them to boil over. That, very simply, was what adulthood must be all about — acquiring the skill to bury things more deeply. Out of sight and, whenever possible, out of mind.” ― Richard Russo, Empire Falls

slaughterhouse90210:

“My God, he couldn’t help thinking, how terrible it is to be that age, to have emotions so near the surface that the slightest turbulence causes them to boil over. That, very simply, was what adulthood must be all about — acquiring the skill to bury things more deeply. Out of sight and, whenever possible, out of mind.”
― Richard Russo,
Empire Falls

— 1 month ago with 414 notes